Ansvarlig for indsamling, behandling og benyttelse af dine personhenførbare data inden for rammerne af den tyske databeskyttelseslov er OUTFITTERY GmbH, Leuschnerdamm 31, 10999 Berlin, Tyskland (herefter ”Outfittery“).

Såfremt du har indvendinger mod indsamlingen, behandlingen eller benyttelsen af dine data via Outfittery under disse databeskyttelsesbestemmelser generelt eller enkelte af dem, kan du indgive din indvending per e-mail, telefon, eller brev til:

OUTFITTERY GmbH
Leuschnerdamm 31
10999 Berlin
Tyskland

Tel: +45 8988 4412
E-mail: service@outfittery.dk

2.1 Persondata

Persondata er oplysninger om faktiske eller personlige forhold ved enhver identificeret eller identificerbar fysisk person. Herunder hører f.eks. dit navn, dit telefonnummer, din adresse såvel som samtlige persondata, som du meddeler til os ved registrering og oprettelse af din kundekonto. Det omfatter ikke statistiske data, som vi f.eks. indsamler ved besøg på vores website, og som ikke direkte kan forbindes til din person. Dette kan eksempelvis være statistikker om, hvilke sider på vores website, der er særligt populære, eller hvor mange brugere der besøger bestemte sider på Outfittery.dk.

 

2.2 Indsamling, behandling og brug af dine persondata

Vi opretter for alle kunder, der registrerer sig, en direkte adgang (account) til deres persondata, som er passwordbeskyttet og gemt hos os.

Til aktivering af kontoen er en e-mail-adresse og et password nødvendigt. Derudover kan yderligere personlige data som f. eks. kropsvægt, højde og foretrukken tøjstil tilkobles brugerkontoen. Når du køber et produkt hos Outfittery.dk, kan for- og efternavn, konto- eller kreditkortoplysninger såvel som bopælsadresse ligeledes kræves indført i brugerkontoen.

For alle brugere, som benytter sig af Outfitterys rådgivningstjeneste (stilrådgivning) og varer, bliver samtlige angivne data (som f.eks. kropsvægt, højde og foretrukken garderobe) automatisk gemt i tilkobling til den e-mailadresse, der angives ved den første registrering. Outfittery er ved salget af de bestilte varer til kunden lovmæssigt forpligtet til at overholde databeskyttelsesretlige bestemmelser for forsendelsesvirksomheder.

Du forpligter dig til at behandle de personlige adgangsdata fortroligt og ikke give en ubeføjet tredjeperson adgang til dem. Vi kan ikke påtage os ansvar for misbrug af passwords, medmindre vi er ansvarlige for dette misbrug. Ved indsamling, behandling og benyttelse af dine personhenførbare data holder vi os strengt til de lovmæssige bestemmelser i den tyske datalovgivning (Bundesdatengesetz) og lovgivning på teleområdet (Telemediengesetz). Vi indsamler, gemmer og bearbejder dine data af hensyn til den samlede afvikling af dit køb, inkl. eventuelle senere garantier, til vores serviceydelse, den tekniske administration såvel som egne marketingformål og til administration af dine træningsdata. Dine personhenførbare data bliver kun videregivet eller på anden måde videreformidlet til tredjepart, hvis dette tjener til formål for en udførelse i henhold til kontrakten eller afregningen, eller hvis du på forhånd har indvilliget heri. En sletning af dine personhenførbare data sker, såfremt lovmæssige opbevaringspligter ikke er til hindring herfor, og hvis du har gjort et sletningskrav gældende, hvis dataene ikke længere er nødvendige til at opfylde det formål, der er givet af opbevaringen, eller hvis opbevaringen af andre lovmæssige grunde er utilladelig.    


2.3 Benyttelse af dine data til marketingformål

Vi benytter også dine data til at kunne informere dig om bestemte produkter eller marketingtiltag og til at anbefale produkter eller tjenesteydelser, som kunne interessere dig. Denne form for personlig marketing bruger vi gennem certificerede partnersider og sociale medier.

2.4 Nyhedsbrev

Til udsending af nyhedsbrevet anvender vi den såkaldte Double Opt-In-proces, dvs. vi vil først sende dig et nyhedsbrev per e-mail, når du på forhånd udtrykkeligt har bekræftet, at vi skal aktivere nyhedsbrevtjenesten. Vi vil da sende en bekræftelsesmail til dig og bede dig om via et klik på et link i denne mail at bekræfte, at du ønsker at modtage vores nyhedsbrev. Størstedelen af vores e-mails (f. eks. henvisningen til et nyt produkt) bliver behandlet som system-e-mail hos os. En isoleret afvisning er for så vidt ikke mulig. Ønsker du ikke yderligere produktinformationer, meddeler du os dette skriftligt eller per e-mail via den adresse, der er angivet under ovennævnte Afsnit 1.

Ønsker du ikke yderligere produktinformationer, meddeler du os dette skriftligt eller per e-mail (service@outfittery.dk) via den adresse, der er angivet under ovennævnte Afsnit 1.

2.5 Individuel reklame til dig

De informationer, som du har formidlet eller som er automatisk genereret, benyttes til at gøre den reklamering, der er tilpasset dig og dine interesser, mere brugbar og interessant for dig.

Disse informationer benytter vi udelukkende i pseudonymiseret form. Ved hjælp af analyse og vurdering af disse informationer er det muligt for os at forbedre vores website og vores internetudbud samt at udarbejde en individuel reklamering til dig på vores website. Det vil sige en reklamering, som anbefaler produkter, som rent faktisk kunne interessere dig. Jeg accepterer, at Outfittery anvender de data, som er formidlet af mig, og de informationer, der er gemt under min kundekonto samt pseudonymiserede brugerdata for at kunne præsentere en personlig reklamering og/eller særlige tilbud og services til mig.

2.6 Indsigelsesret

Også anvendelsen af dine personhenførbare data til marketingformål kan du til enhver tid gøre indsigelse imod, både den samlede anvendelse og enkelte tiltag, uden at der i den forbindelse opstår andre omkostninger end transmissionsudgifterne efter basistarifferne. En meddelelse herom i tekstform (f.eks. e-mail eller brev) til de kontaktdata, der er nævnt under Afsnit 1, er tilstrækkelig.

Ovenstående gælder også for det tilfælde, at du nu eller senere ikke ønsker at modtage nyhedsbrev eller personlig reklamering. Naturligvis finder du i alle nyhedsbreve et afmeldingslink. Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev eller andre reklamerende e-mails, klikker du på det afmeldingslink, der findes i alle nyhedsbreve, som Outfittery udsender. 

Hvis du modtager en reklame-sms eller en sms fra din stilrådgiver og ikke ønsker at modtage en sådan sms fremover, så skriver du blot en kort besked til service@outfittery.dk med anmodning om, at dine kontaktdata fremover ikke benyttes til marketingformål.

Accept af cookies er ikke en forudsætning for at besøge vores website. Dog gør vi opmærksom på, at anvendelsen af hjemmesiden kan blive begrænset ved en deaktivering af cookie-funktionen. Cookies er små filer, som gemmes på din enhed og som gemmer de bestemte indstillinger og data til udveksling med vores system over din browser. De fleste af de cookies, som vi anvender, bliver efter browser-sessionen atter slettet fra din harddisk (session-cookies). Session-cookies er f.eks. nødvendige for at kunne give dig login-informationerne på tværs af flere sider. Andre cookies forbliver på din computer og gør det muligt for os at genkende din computer ved dit næste besøg (persistent cookies). Denne opbevaring hjælper os til at udforme vores website og udbud, så det passer til dig, og gør brugen nemmere for dig, idet f.eks. bestemte angivelser fra dig bliver gemt sådan, at du ikke igen og igen skal gentage dem. Disse temporære (eller også permanente) cookies (levetid på 14 dage op til 10 år) bliver gemt på din harddisk og sletter sig selv efter den angivne tid.

I de cookies, som Outfittery anvender, gemmes ingen personhenførbare data. De cookies, som vi anvender, kan dermed ikke relateres til nogen bestemt person og dermed heller ikke dig. Ved aktivering af en cookie får denne et identifikationsnummer. Det er på intet tidspunkt muligt at henføre dine personhenførbare data til dette identifikationsnummer, og dette udføres altså ikke. Dit navn, din IP-adresse eller lignende data, der ville kunne muliggøre en knytning af cookien til dig, bliver på intet tidspunkt brugt hertil. På basis af cookie-teknologien modtager vi udelukkende pseudonymiserede informationer, f.eks. om hvilke sider i vores shop der er blevet besøgt, hvilke produkter der er klikket på, etc.

Vores partnerselskaber har ikke tilladelse til via vores hjemmeside at indsamle, behandle eller benytte personhenførbare data ved hjælp af cookies.

På Outfittery-websitet bliver data på basis af en cookie-teknologi indsamlet til optimering af vores marketing og vores samlede online-udbud. Disse data bliver ikke brugt til at identificere dig personligt; derimod tjener de alene til en pseudonym vurdering af brugen af hjemmesiden. Dine data bliver på intet tidspunkt sammenført med de personhenførbare data, som er gemt hos os. Med denne teknologi kan vi præsentere reklame og/eller særlige tilbud og services til dig, hvis indhold baserer sig på sammenhængen med de informationer, der er erhvervet ved en klik-stream-analyse (f.eks. reklame, der er tilpasset efter, at der i de sidste par dage kun er blevet kigget på sportssko). I den forbindelse er det vores hensigt at udforme vore online-udbud så attraktivt så muligt til dig og at præsentere reklame til dig, der modsvarer dine interesseområder.

Outfittery betjener sig af enkelte reklamepartnere, som hjælper til at gøre internetudbuddet og Outfittery-hjemmesiden mere interessant for dig. Derfor gemmes også ved et besøg på Outfittery-hjemmesiden cookies fra partnervirksomheder på din harddisk. Her handler det om temporære/permanente cookies, som sletter sig selv automatisk efter den angivne tid (med forbehold). Heller ikke vores partnervirksomheders cookies indeholder personhenførbare data. Kun under et user-ID-pseudonym indsamles data. Her handler det f.eks. om data om, hvilke produkter du har set, om noget er blevet købt, hvilke produkter der er blevet søgt på, etc. I den forbindelse indsamler nogle af vores reklamepartnere også ud over Outfittery-hjemmesiden informationer om, hvilke sider du tidligere har besøgt, eller hvilke produkter du eksempelvis har interesseret dig for, for at kunne vise dig reklamen på en sådan måde, at den bedst muligt passer til dine interesser. Disse pseudonyme data bliver på intet tidspunkt sammenført med dine personhenførbare data. De har udelukkende det formål at gøre det muligt for vores webpartnere at henvende sig til dig med reklame, der rent faktisk kunne interessere dig.

Jeg accepterer, at såkaldte cookies indsættes, og dermed at brugerdata fra mig indsamles, gemmes og benyttes. Yderligere accepterer jeg, at mine data i cookies gemmes efter afslutning af browser-sessionen, og at de eksempelvis ved mit næste besøg på hjemmesiden igen kan hentes frem. Denne accept kan jeg til hver en tid tilbagekaldes med virkning for fremtiden, ved at jeg i mine browserindstillinger deaktiverer brugen af cookies.

I din browser kan du indstille, at cookies kun gemmes, når du godkender dette. Hvis du kun vil acceptere Outfittery-cookies og ikke cookies fra vores tjenesteydere og partnere, kan du i din browser vælge ”blokér cookies fra tredjepart”.
Som regel får du vist i menulisten i din webbrowser over hjælpefunktionen, hvordan du afviser nye cookies, og hvordan du kan deaktivere allerede modtagne cookies.
Vi anbefaler dig ved fælles benyttede computere, som er indstillet sådan, at de accepterer cookies og flash-cookies, at du altid logger af efter brug.

Ved ethvert besøg på Outfittery’s sider formidles brugerdata via den aktuelt anvendte internetbrowser og gemmes i protokolfiler, de såkaldte server-logfiles. De optegnelser, der gemmes i den forbindelse, indeholder følgende data: dato og klokkeslæt for besøget, den besøgte sides navn, IP-adresse, referrer-URL (oprindelses-URL, hvorfra du er kommet inden dit besøg på Outfittery’s website), den overførte datamængde samt produkt- og versionsinformationer for den anvendte browser.

Brugerens IP-adresser bliver slettet eller anonymiseret efter brug. Ved en anonymisering ændres IP-adressen på en sådan måde, at detaljer om personlige eller saglige forhold ikke længere, eller kun med et uforholdsvis stort forbrug af tid, omkostninger og arbejdskraft, kan knyttes til en bestemt eller bestemmelig fysisk person. Disse logfile-optegnelser vurderer vi i anonym form for at kunne forbedre vores udbud og Outfittery-shoppen yderligere, gøre det mere brugervenligt, hurtigere finde og udrette fejl samt styre serverkapaciteten. Således kan man f.eks. få indsigt i, hvornår brugen af Outfittery-shoppen er særligt stor og i overensstemmelse hermed stille en passende datavolumen til rådighed for at sikre dig det hurtigst mulige indkøb. Derudover kan vi også gennem en analyse af protokolfilerne hurtigere opdage og udbedre eventuelle fejl i Outfittery-shoppen.

Jeg erklærer mig indforstået med, at Outfittery vurderer og analyserer de data, der er gemt i de såkaldte protokolfiler for at optimere Outfittery-shoppen og brugen af den.   

For konstant at forbedre og optimere vores tilbud benytter vi såkaldte tracking-teknologier. Til det formål anvender vi tjenesteydelser fra Google Analytics, inkl. funktionen Website Optimizer. Mere detaljeret:

Google Analytics er en tjenesteydelse fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google“). Google Analytics anvender ”cookies”, altså tekstfiler, der gemmes på din computer og muliggør en analyse af brugen af vores udbud gennem Google. De informationer, der indsamles via cookien om brugen af vores website (inkl. din IP-adresse), bliver i reglen overført til en Google-server i USA og gemt der.

Vi henviser til, at Google Analytics på denne website er blevet udvidet med koden ”gat._anonymizeIp();“ for at sikre en anonymiseret indsamling af IP-adresser (såkaldt IP-masking). Din IP-adresse bliver derfor kun registreret i forkortet form på vores foranledning af Google, hvilket sikrer en anonymisering og ikke tillader en sporing af din identitet. Ved aktiveringen af IP-anonymiseringen på denne hjemmeside bliver din IP-adresse på forhånd afkortet af Google inden for medlemsstaterne i EU eller i andre lande, der er omfattet af aftalen om det europæiske økonomiske samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde bliver den fuldstændige IP-adresse overført til en server hos Google i USA og dér afkortet. Google tager endvidere hensyn til databeskyttelsesbestemmelserne i ”US-Safe-Harbor“-aftalen og er registreret i ”Safe Harbor“-programmet under det amerikanske handelsministerium. Google vil anvende de nævnte informationer for at kunne vurdere din brug af vores website, for at udarbejde rapporter om website-aktiviteterne til os og for at levere yderligere tjenesteydelser til os, der er forbundet med brugen af hjemmesiden og internettet. De IP-adresser, der er videregivet fra din browser inden for rammerne af Google Analytics, bliver ikke ført sammen med andre data fra Google. En overdragelse af disse data via Google til tredjepart finder kun sted efter lovmæssige forskrifter eller som led i bearbejdningen af projekt-/ordredataene. Google vil under ingen omstændigheder sammenbringe dine data med andre data indsamlet af Google.

Gennem brugen af denne hjemmeside erklærer du dig indforstået med bearbejdningen af de data om dig, der er indsamlet gennem Google, samt med førnævnte proces for databearbejdningen og det omtalte formål. Du kan forhindre, at cookies gemmes, ved hjælp af en passende indstilling af din browser-software; vi henviser dog til, at du i dette tilfælde ikke fuldt ud kan benytte samtlige funktioner på denne hjemmeside. Du kan derudover forhindre registreringen af de data (inkl. IP-adresse), der er genereret til Google via cookien og henført til din brug af hjemmesiden, såvel som bearbejdningen af disse data gennem Google, ved at du går ind på følgende link og downloader og installerer et browser-plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Nærmere informationer om Google Analytics og databeskyttelse finder du på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en hhv. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=da.

Google website-optimeringsværktøjet ”Website Optimizer“ er en del af førnævnte tjenesteydelse ”Google Analytics“ til gennemførelse af A/B- og multivarianttests i webdesignet. Softwarens formål er en nem gennemførelse af tests på design og indhold af en hjemmeside; som regel optimering af resultaterne for bestående hjemmesider, f.eks. salg og omsætningsvækst. Dette værktøj understøtter kun måling af en enkelt aktion per test. Flere aktioner (såkaldte conversion steps) og salgstal kan ikke registreres. Segmentering af testresultaterne eksempelvis efter brugerkilde, tidspunkt på døgnet, styresystem eller andre egenskaber er ikke mulig.

Vores websted anvender Social Plugins („Plugins“) fra det sociale netværk facebook.com, der drives af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Plug-ins er mærket med et Facebook-logo eller tilføjelsen "Facebook Social Plugin". Når du besøger en hjemmeside fra vores websted, som indeholder en sådan plug-in, opretter din browser en direkte forbindelse til Facebooks server. Plug-in’ets indhold formidles direkte fra Facebook til din browser og integreres via denne til websitet.

Via integrationen af plug-in’et indsamler Facebook den information, at du har besøgt den pågældende side fra vores websted. Er du logget på Facebook, kan Facebook knytte besøget til din Facebook-konto. Når du interagerer med plug-in’et, f.eks. ved at trykke på ”Synes godt om”-knappen eller ved at afgive en kommentar, bliver den pågældende information direkte formidlet fra din browser til Facebook og gemt der.

På Facebooks side om databeskyttelse kan du læse om formål og omfang for dataindsamlingen, den videre behandling og brug af disse data via Facebook samt om dine rettigheder i den forbindelse og indstillingsmuligheder for beskyttelse af din privatsfære.
Hvis du ikke ønsker, at Facebook indsamler data om dig via vores websted, skal du inden dit besøg på vores websted logge dig af Facebook.

Også når du ikke er logget ind på Facebook, bliver data fra websites med aktive Facebook-elementer sendt til Facebook. Facebook indsætter ved ethvert besøg på websitet en cookie med et kendetegn, som er gyldigt i to år. Da din browser ved enhver forbindelse med en Facebook-server medsender denne cookie uden at spørge herom, kunne Facebook dermed i princippet oprette en profil ved hjælp af oplysninger om, hvilke websites brugeren, til hvem kendetegnet hører, har besøgt. Og det ville da også være absolut muligt at knytte dette kendetegn til en person senere – f.eks. ved senere log-ins på Facebook.

Hvis du ikke ønsker, at Facebook ved hjælp af denne cookie indsamler data om dig, kan du i dine browserindstillinger vælge funktionen ”blokér cookies fra tredjepart”. Derefter vil browseren ikke sende nogen cookies til serveren i tilfælde af integreret indhold hos andre udbydere. Med denne indstilling fungerer under visse omstændigheder andre funktioner, der går på tværs af sites, dog ikke, bortset fra like-knappen.

Outfittery bruger om CRIF GmbH, Digital Identitet-netværk fra ThreatMetrix B. V., Evert van Beekstraat 1-79, 1118 CL Schiphol, Holland (TMX) til bedrageribekæmpelse gennem forskellige foranstaltninger.

Dermed bliver Outfittery beskyttet mod manglende betaling, og er også sat i stand til at beskytte sine kunder mod misbrug af deres betalingsmidler, og de deraf følgende konsekvenser.

Til dette formål transmitterer Outfittery enhedsdata til TMX. De overførte data vil kun blive brugt, behandlet og opbevaret med henblik på forebyggelse af svig.

TMX opretter et enheds-ID ved der kan genkende enheden og mulige adfærdsmønstre.

Dine personlige data bliver hos os sikkert overført takket være kryptering. Dette gælder for din bestilling og dit kunde-login. Vi bruger i den forbindelse kodningssystemet SSL (Secure Socket Layer). Dog kan ingen garantere en absolut beskyttelse. Men gennem tekniske og organisatoriske tiltag sikrer vi vores website og øvrige systemer mod adgang til samt tab, ødelæggelse, ændring eller udbredelse af dine data via uvedkommende personer.

Ifølge den tyske lov om databeskyttelse (Bundesdatenschutzgesetz og Telemediengesetz) har vores kunder bl.a. ret til gratis information om deres lagrede data, samt i givet fald ret til korrektion, spærring eller sletning af data.

Vi tager beskyttelsen af dine data særdeles alvorligt. For at sikre, at personhenførbare data ikke overdrages til tredjepart, er du velkommen til at rette din henvendelse per e-mail eller post med entydig identifikation af din person til

 

OUTFITTERY GmbH
Leuschnerdamm 31
10999 Berlin
Tyskland 


E-mail: service@outfittery.dk

Dette er slutningen på databeskyttelseserklæring for Outfittery, et tilbud fra OUTFITTERY GmbH