HANDELSBETINGELSER

IndledningOUTFITTERY GmbH (herefter kaldet "OUTFITTERY") driver en hjemmeside med adressen outfittery.dk, hvor der findes et udvalg af herreoutfits. Kunden kan registrere sig online og angive sine størrelser og sit budget samt give udtryk for sine præferencer i forhold til tøj og livsstil. Ved registreringen giver kunden, OUTFITTERY tilladelse til at sammensætte en boks ud fra de oplysninger, kunden gav ved sin registrering samt at sende denne til kundens adresse. Mere detaljerede informationer omkring aftalen og den lovpligtige fortrydelsesret findes nedenunder. For brugen af dette websted, www.outfittery.dk, samt aftaler indgået via denne hjemmeside, gælder følgende betingelser:

1. Når kunden indgår en aftale med OUTFITTERY indgås aftalen på dansk og efter danske lovregler. OUTFITTERY forbeholder sig retten til på et hvilket som helst tidspunkt at tilpasse eller ændre disse handelsbetingelser inden for de lovmæssige rammer. Ved løbende aftaleforhold, især ved allerede gennemførte bestillinger, gælder den udgave af handelsbetingelserne, som var aktuel ved foretagelsen af den pågældende handel. 

2.1 Hjemmesiden i sig selv og i særdeleshed fremvisningen af produkter på www.outfittery.dk, udgør intet bindende tilbud fra OUTFITTERY. 

2.2 På grundlag af de personlige data, som kunden angiver i onlinesystemet hos OUTFITTERY, samt den samtale som kunden har med stilrådgiveren, udvælger OUTFITTERY forskellige varer og sender disse til kunden til den aktuelt gældende varepris. Udvalget af varer sker alene på baggrund af OUTFITTERY’s egen vurdering. Kunden har intet krav på levering af en bestemt vare. Kunden modtager per bestilling varer til en værdi af højest 12.500kr inkl. moms. Kundens afgivelse af personligt data kan finde sted som led i en telefonaftale med en stilrådgiver. Alternativt kan den ske elektronisk ved afgivelse af en bestilling (uden telefonaftale) via et af de spørgeskemaer, som OUTFITTERY har placeret på hjemmesiden, eller pr. sms eller e-mail til OUTFITTERY. Kunden modtager efter at have afgivet sit bestillingsønske en ordrebekræftelse enten per e-mail eller skriftligt gennem OUTFITTERY.

2.3 Bestilling på outfittery.dk er en opfordring til at gøre et tilbud. Tilbuddet vil først blive konkretiseret prismæssigt og varemæssigt, ved modtagelse af boksen. Aftalen er således først endelig indgået når kunden bekræfter hvilket varer som kunden ønsker at beholde.

3.1 Fra den dato kunden har modtaget boksen, har kunden 14 dage til at antage tilbuddet. Kunden skal således inden for 14 dage, skal sende de varer retur som kunden ikke ønsker at beholde, og udfylde den medsendte returseddel. På retursedlen skal kunden acceptere tilbuddet med dato og underskrift. Returneringsomkostninger bæres af OUTFITTERY.

3.2 Ønsker kunden at beholde alle de tilsendte varer, skal kunden blot betale købesummen på den tilsendte faktura. Derved antages tilbuddet.

4.1 Varer bliver leveret til nærmeste opsamlingssted/posthus ud fra den adresse kunden angiver i oprettelsen af medlemskabet eller ved bestillingen. Ved fejlangivelse af modtageradressen bærer kunden de ekstraudgifter, der opstår som følge heraf. Det samme gælder, når forsendelsen ikke er mulig at levere.

4.2 Forberedelses- og forsendelsesudgifterne påtager OUTFITTERY sig ved leverancer inden for Tyskland samt til Schweiz, Østrig, Liechtenstein, Sverige, Belgien og Danmark. Forsendelsen finder sted gennem Post Danmark (under Post Nord) eller en leverandør, som OUTFITTERY har valgt. Som regel kan der regnes med en forsendelse inden for 7 hverdage (altså ekskl. weekend og helligdage). Leverancer til øvrige lande sker ved anmodning herom. 

Også returneringsomkostninger bæres af OUTFITTERY.

5.1 Med vareforsendelsen modtager kunden en følgeseddel med en prisoversigt over samtlige tilsendte varer. De anførte priser udgør slutpriserne. De indeholder alle prisbestanddele inkl. alle skatter. Yderligere udgifter til forsendelsen tilføjes ikke.

Ønsker kunden at beholde hele boksen, skal kunden betale den endelige sum som anført på fakturaen. Er der varer som kunden ikke ønsker at beholde, skal disse sendes retur til OUTFITTERY.

5.2 Når OUTFITTERY har modtaget returvarerne, får kunden en revideret faktura med det endelig slutbeløb som kunden skal betale. Den endelige faktura modtager kunden pr. mail og betalingsfristen er 21 dage.

5.3 Kunden har følgende betalingsmuligheder:  betaling med bankoverførsel, betaling med kreditkort, betaling med faktura. OUTFITTERY forbeholder sig retten til ikke at tilbyde enkelte betalingsmåder eller kun at tilbyde dem ved specifikke bestillinger. 

5.4 Betaling med bankoverførsel:

Ved betaling med bankoverførsel skal kunden overføre det skyldte beløb til

Danske Bank A/S, Konto 3928012867, Reg nr 3928, Ref nr xxxxxxxxxxxx . Beløbet skal indbetales når kunden modtager den endelige faktura. Bankoverførsel er ikke omfattet af indsigelsesordningen.

5.5 Betaling med kreditkort:

Vælger kunden betaling per kreditkort, er kunden principielt forpligtet til at stille sikkerhed for de fremsendte varer. OUTFITTERY vil derfor spærre et beløb på 10 DKK som led i en såkaldt forhandleranmodning fra kreditrammen, udstedt af kreditkortinstituttet for hans kreditkort. 21 dage efter faktura dato trækkes beløbet automatisk fra kundens kort. Dette burde være nok tid til at modtage boks, prøve tøj samt returnere det han ikke ønsker. 

5.6 Betaling med faktura: Ved køb via faktura forfalder regningsbeløbet på den i regningen nævnte dato til betaling inden for 21 dage. Betalingsmåden ”køb via faktura” er ikke tilgængelig ved alle tilbud og forudsætter blandt andet et bestået kreditværdighedstjek via OUTFITTERY. 

Som led i undersøgelsen af kundens kreditværdighed benytter vi informationer om kundens hidtidige betalingsadfærd og kreditværdighedsinformationer på basis af matematisk-statistiske processer under anvendelse af adressedata fra Experian, Karenslyst Alle 8b, Pb. 5275 Majorstuen, 0303 Oslo via CRIF GmbH, Dessauerstr. 9, 80992 München.

5.7 Er kunden i restance med mere end én forpligtelse, har OUTFITTERY ret til, efter fejlslagent forløb af en to-ugers-frist, at lade alle krav, som tilkommer denne over for debitor, forfalde, såfremt restancen gælder mindst to forskellige regninger og udgør mindst 10 % af de samlede krav.

6.1 Når kunden har accepteret den endelige købsaftale om de varer kunden ønsker at beholde, har kunden 14 dage til at give meddelelse om fortrydelse af købet. Fristen løber fra den dato kunden underskriver købsaftalen på den tilsendte returformular. Meddelelsen kan kunden give ved at kontakte os på service@outfittery.dk, eller kunden kan sende en standardfortrydelsesformular, som kunden finder her. Seneste 14 dage fra den dato kunden giver meddelelse om fortrydelsen, skal kunden sende de fortrudte varer retur til os.

 

6.2 Returnering ifbm. fortrydelse af købet

Ved returnering er kunden ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind.

Kunden bærer risikoen for varen fra købsaftalens indgåelse.

Kunden bærer omkostningerne forbundet med returnering når kunden fortryder aftalen.

 

6.3 Varens stand, når kunden sender den retur

Kunden hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – kunden kan prøve varen på samme måde, som hvis kunden prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at kunden ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må kunden altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Kunden må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

 

6.4 Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis kunden fortryder sit køb, får kunden naturligvis det beløb kunden har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som kunden hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis kunden benytter sin fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra kunden, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om kundens beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som kunden benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre kunden udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre kunden inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Hvis kunden fortryder købet, skal varen sendes til:

OUTFITTERY second

Vevaxelgatan 8

SE – 207 06 Malmö

7.1 Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.

Hos OUTFITTERY har kunden 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at kunden enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

kunden skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at kunden har opdaget manglen ved varen. Hvis kunden reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis kundens (rimelige) fragtomkostninger.

Varen sendes til:

OUTFITTERY second

Vevaxelgatan 8

SE – 207 06 Malmö

Når kunden returnerer varen, bedes kunden oplyse, hvad problemet er, så detaljeret som muligt.

Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale kundens fragtomkostninger.

7.2 Onlinetvistbilæggelse
Hvis du har et problem med noget, du har købt på nettet, kan du bruge dette website (http://ec.europa.eu/consumers/odr/) til at forsøge at nå frem til en udenretslig tvistbilæggelse. Du kan kun anvende websitet, hvis du bor i EU, og forhandleren er etableret i EU. I nogle lande kan du også anvende dette website, hvis du er forhandler, og du ønsker at klage over en forbruger vedrørende en vare eller en tjenesteydelse, du har solgt på nettet.

Hvis kunden vil klage over sit køb, skal kunden rette henvendelse til service@outfittery.dk eller +45 89884412. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan kunden indgive en klage til Forbrugerklagenævnet, på www.forbrug.dk, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

9.1 OUTFITTERY giver kunden mulighed for at registrere sig på ww.outfittery.dk og åbne en konto. Registrering er nødvendig for at kunne benytte OUTFITTERY’s internetydelser. 

Kunden er forpligtet til at behandle de personlige adgangsoplysninger fortroligt og ikke gøre dem tilgængelige for ubeføjede tredjeparter.

Kunden tilmelder sig ved at klikke på felterne ”gratis oprettelse“ eller ”opret“. 
 


Brugeroprettelsen hos OUTFITTERY er gratis. Der kan ikke gøres krav på oprettelse. OUTFITTERY GmbH kan også knytte tilmeldingen til yderligere forudsætninger (f.eks. test af tilmeldingsdata, tjek af kreditværdighed). Kunden er ved tilmeldingen forpligtet til at angive korrekte data. Ændringer af data skal meddeles af kunden for at undgå udgifter ved afgivelse af ny bestilling. Især er det vigtigt, at kunden afgiver sit fulde navn, sin adresse samt sin e-mailadresse. OUTFITTERY har ret til over for kunden at levere erklæringer til dennes e-mailadresse, såfremt en strengere form ikke er foreskrevet af loven eller pr. aftale. 

De personlige data, der gemmes ved oprettelsen, bliver gemt af OUTFITTERY, således at kunden til enhver tid kan logge på igen med sine adgangsdata.

 

9.2 For at kunden kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mail adresse

Disse bliver indtasted ved registeringen.

Vi foretager registreringen af kundens personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til kunden.

Personoplysningerne registreres hos OUTFITTERY GmbH og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af kundens udtrykkelige samtykke, således at kunden er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Head of Data og Trustpilot for OUTFITTERY GmbH har adgang til de oplysninger, der registreres om kunden.

9.3 Den dataansvarlige på www.outfittery.dk er Head of Data.

Af oplysninger afgivet til OUTFITTERY GmbH videregives kun Mailadresse, Navn, og kundenr. til Trustpilot i forbindelse med brugeranmeldelse af købet. Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos OUTFITTERY GmbH  har kunden altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. kunden har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om kunden. Disse rettigheder har kunden efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til OUTFITTERY GmbH  via e-mail service@outfittery.dk.

De fra OUTFITTERY tilsendte varer forbliver OUTFITTERY’s ejendom, indtil den fuldstændige betaling af købsprisen har fundet sted. Kunden er indtil erhvervelsen af varerne ikke bemyndiget til et videresalg af disse.

Kunden må hverken pantsætte eller overdrage de varer, der er nævnt under ejendomsforbeholdet, som sikkerhed. Ved pantsættelse såvel som beslaglæggelse eller andre dispositioner, via en tredjepart skal han omgående informere udbyderen herom.

Kunden skal sikre udbyderen fri adgang til de leverede genstande, der er omfattet af ejendomsforbeholdet. Udbyderen har i insolvenstilfælde en udtagelsesret i forhold til insolvensboet.

Hjemmesiden www.outfittery.dk drives af: OUTFITTERY GmbH, Leuschnerdamm 31, 10999 Berlin, Tyskland, repræsenteret ved direktør Julia Bösch, registreret i det tyske handelsregister Amtsgericht Berlin med registernummer HRB 140519B.

 

Handelsbetingelserne er opdateret 29.05.2015 Berlin, Tyskland.